Låt oss sätta standarden tillsammans!

Vi är en organisation för schaktfria metoder. Vår tillhörighet i Sveriges Byggindustrier, BI, ger oss ett väl utvecklat ramverk för hur vi ska agera som väl fungerande bygg- och anläggningsentreprenörer.

Följ med oss in i framtiden

BOS är en kvalitetshöjande branschorganisation för alla oss som verkar inom de schaktfria verksamheterna. I samverkan med organisationer och myndigheter tar vi fram riktlinjer som tillvaratar branschens och beställarnas intressen.
Bli medlem

Låt oss sätta standarden tillsammans!

BOS är en oberoende, nyetablerad organisation som startats för att förbereda branschen för en väsentligt större efterfrågan av schaktfritt i framtiden. Förutom att utveckla marknaden vill vi vara drivande i arbetet med att formalisera AMA-beskrivningar, leveransvillkor, förfrågningsunderlag och upphandlingar. Vår tillhörighet i Sveriges Byggindustrier, BI, ger oss ett väl utvecklat ramverk för hur vi ska agera som väl fungerande bygg- och anläggningsentreprenörer.

Bli medlem

Välkommen att vara med och utveckla framtidens schakt-fria tekniker! Våra medlemmar är seriösa och ansvarsfulla entreprenörer med en betydande verksamhet inom schaktfria metoder.

Bli medlem

Upphandlingshjälp

Vår uppgift är att ta fram kvalitativa underlag och relevanta beskrivningar för att underlätta för dig som beställare. En del av vårt uppdrag är också att underlätta för branschen genom att ställa rätt krav genom färdiga AMA-koder.

upphandling

Vad är schaktfritt?

Med schaktfritt ledningsbyggande behöver man inte gräva. Vi bygger nya ledningen och förnyar de befintliga. I städer lämpar sig tillvägagångssättet väl eftersom metoden är snabb, resurseffektiv och störningsfri. Dessutom innebär det stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

FAQ
15/08 2018

Återställning efter grävning fyra gånger dyrare i Borås

Alla vet att grävningsarbeten i asfalterade gator och vägar förr eller senare genererar sättningar som måste lagas. Nu har Borås kommun tagit fram kalkyler på den verkliga kostnaden och som fö...

04/07 2018

Så kan transporter vid ledningsarbeten minska med 90%

När den omdiskuterade Västlänken byggs ska uppemot 4 miljoner kubikmeter schakt- och sprängmassor transporteras genom centrala Göteborg. Mängder av lastbilar kommer under flera år att korka ig...

29/06 2018

Svenskt Vatten slår larm om vattenbristen i Sverige

I en färsk debattartikel ger fem företrädare för branschorganisationen Svenskt Vatten sin syn på den dricksvattenbrist som med jämna mellanrum drabbat det svenska samhället. Det största proble...

21/06 2018

Nytt forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur

Under fyra år kommer stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) att satsa 49 miljoner kronor på ett forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur. Man räknar med ytterligare 30 miljo...

12/06 2018

Ny ordförande har ambitiösa planer för BOS

Vid föreningens styrelsemöte i maj utsågs Mattias Höglund, VD för Pollex AB, till ny ordförande i BOS. Han efterträder Göran Svensson, NCC. – Vi kommer att genomföra en rad olika aktivit...

29/11 2016

Hemsida lanserad

Idag öppnar BOS hemsida. Mer och fördjupande information om BOS och schaktfria metoder kommer successivt att läggas till. Under FAQ kommer det att byggas upp ett öppet arkiv med vanliga och nyt...

21/10 2016

BOS Höstmöte 2016

Torsdagen 20:e oktober höll BOS sitt första öppna möte, där externa intressenter och potentiella nya medlemmar var inbjudna. Mötet hölls i Sveriges Byggindustriers lokaler i Stockholm. Hös...