Medlemsföretag

Sökresultat: nyanlaggning - Rensa!

Styrud Ingenjörsfirma AB

Styrud arbetar med nyanläggning och har kompetens och utrustning för schaktfritt ledningsbygge i praktiskt taget alla förhållanden. Uppdragen varierar från stora, komplexa entreprenader och helhetslösningar till snabba, enkla borrprojekt.
Industrivägen 53, 433 61 Sävedalen.
031-336 78 50

NCC Sverige AB

På NCC finns alla kompetenser och ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse under ett tak. Vi arbetar med allt från helhetslösningar till korta mindre arbeten där vi alltid kan hjälpa dig att välja den bästa lösningen för just ditt projekt.
Vallgatan 3, 170 67 Solna
08-585 510 00

Nordic Drilling System AB

Nds är specialister inom styrd borrning för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera.
Vi har funnits sedan 2001 med basen i Gävle. Vi arbetar över hela Sverige och utför arbetet med hög kvalitet, snabbt och kostnadseffektivt. Förutom schaktfritt byggande utför vi även traditionell schaktning för mindre arbeten eller i kombinationer med de båda metoderna.
Atlasgatan 1, 802 86 Gävle