Medlemsföretag

Sökresultat: nyanlaggning, renovering - Rensa!

Styrud Ingenjörsfirma AB

Styrud arbetar med nyanläggning och har kompetens och utrustning för schaktfritt ledningsbygge i praktiskt taget alla förhållanden. Uppdragen varierar från stora, komplexa entreprenader och helhetslösningar till snabba, enkla borrprojekt.
Industrivägen 53, 433 61 Sävedalen.
031-336 78 50

Pollex AB

Vi förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet. Vi underhåller och förnyar samhällets dolda infrastruktur – vatten, avlopp och ventilation. Den syns inte, men alla använder den!
Vi är specialister på underhåll samt schakt- och rivningsfria metoder. I mark jobbar vi med schaktfri ledningsförnyelse och underhåll inom området Vatten- och Avloppsteknik. Vi rensar och renoverar ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri. I fastighet jobbar vi med rivningsfri kanaltätning av ventilation samt varmvattencirkulation.
Rödjans väg 9, 449 34 Nödinge.
0303-33 24 30

NCC Sverige AB

På NCC finns alla kompetenser och ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse under ett tak. Vi arbetar med allt från helhetslösningar till korta mindre arbeten där vi alltid kan hjälpa dig att välja den bästa lösningen för just ditt projekt.
Vallgatan 3, 170 67 Solna
08-585 510 00

VA-Teknik Scandinavia AB

VA-Teknik Scandinavia är ett specialistföretag inom området schaktfria renoveringsmetoder av tryck- och självfallsledningar. Våra huvudmetoder - Formpassade rör och Kevlarförstärkt tryckslang - klarar merparten av alla renoveringsprojekt
Odenslanda, 355 94 Vederslöv
0470 – 730 130

Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik AB är ett starkt specialiserat företag för schaktfri ledningsförnyelse.
Med bred kompetens och lång erfarenhet tillhandahåller vi all tillgänglig teknik för att lösa stora och små uppdrag.
Symmetrivägen 29, 196 37 Kungsängen
08-594 764 00

Railcare Lining AB

Railcare Lining AB är specialister på renovering av väg och järnvägstrummor med minimal störning av trafiken.
Vi arbetar i hela Sverige och har varit verksamma sedan 2003.
Vi har erfarenhet från installationer i krävande väg och järnvägsmiljöer, med rätt utbildad personal.
Näsuddsvägen 10, 932 33 Skelleftehamn
0910-438800

Nordic Drilling System AB

Nds är specialister inom styrd borrning för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera.
Vi har funnits sedan 2001 med basen i Gävle. Vi arbetar över hela Sverige och utför arbetet med hög kvalitet, snabbt och kostnadseffektivt. Förutom schaktfritt byggande utför vi även traditionell schaktning för mindre arbeten eller i kombinationer med de båda metoderna.
Atlasgatan 1, 802 86 Gävle

Swoosh Miljöföretaget i Umeå AB

Swoosh är ett modernt miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom sanering, stamrenovering, högtrycksspolning, inspektion, rådgivning och förebyggande åtgärder. Vi täcker hela Norrland plus Mälardalen. Våra uppdragsgivare är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll.
Lärlingsgatan 18, 904 22 Umeå
090-188080

BAB Rörtryckning AB

BAB Rörtryckning är Sveriges mest kompletta, och ledande företag inom schaktfritt ledningsbyggande. Vi erbjuder våra kunder stort kunnande, lång erfarenhet och kompetent personal. Vi har under 40 år tagit våra kunder genom allt, under allt.
Exportgatan 5, 422 46 Hisings Backa
031-513095