Några ord från ordföranden

Vi har en stark framtidstro då vi vet att förnyelsen, renoveringen och byggandet av samhällets nedgrävda infrastruktur kommer fortsätta att öka. Behoven är större än någonsin och dessutom kommer vi att möta många nya användare av våra tekniker.

I BOS kommer vi att arbeta för att standarder, publikationer, förfrågningsunderlag, leveransvillkor och handböcker som introducerar teknikerna blir ännu bättre.

Branschkraven som ofta vuxit fram efter kunders behov och entreprenörers kreativitet har inte alltid funnits föreskrivna. Vi står nu redo att ge branschen den stadga den förtjänar och dessutom till gagn för alla som har nytta av effektiva metoder. Våra metoder är teknikintensiva och de kommer att fortsätta utvecklas, och vi kommer att engagera oss i att sätta en helt ny nivå för schaktfritt byggande i Sverige.

Stefan Indahl, ordförande BOS