Nyheter

  15/08 2018

  Återställning efter grävning fyra gånger dyrare i Borås

  styrd-borrning-asfalt-1400px

  Alla vet att grävningsarbeten i asfalterade gator och vägar förr eller senare genererar sättningar som måste lagas. Nu har Borås kommun tagit fram kalkyler på den verkliga kostnaden och som följd av detta höjt sin normaldebitering för efterlagning av asfalt med 35 procent. Det är den omfattande fiberutbyggnaden som gjort att Borås kommun fått upp ögonen för den höjda kostnaden. Tidigare har man som många andra alltid försökt samordna asfalteringsarbetena, men fiberutbyggnaden har inneburit att kalkylerna har överskridits rejält. Ett normalår asfalterar kommunen cirka 16 000 kvm, men förra året blev motsvarande siffra hela 128 000 kvm. När nylagd asfalt måste... Läs mer

  04/07 2018

  Så kan transporter vid ledningsarbeten minska med 90%

  schaktfritt-bos-trafik-koldioxid-istock-1000px

  När den omdiskuterade Västlänken byggs ska uppemot 4 miljoner kubikmeter schakt- och sprängmassor transporteras genom centrala Göteborg. Mängder av lastbilar kommer under flera år att korka igen gatorna och orsaka stora utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar. Det är inte så förvånande att motståndet är så stort att den politiska kartan i Göteborg ritats om. Vad man inte tänker på är att exakt samma sak händer varje dag, året runt, i alla svenska samhällen och överallt där VA-ledningar, elkablar, fjärrvärme och bredbandsnät byggs och renoveras. Trots att det finns schaktfria metoder som minskar transporter av schakt- och återfyllnadsmassor med uppemot 9... Läs mer

  29/06 2018

  Svenskt Vatten slår larm om vattenbristen i Sverige

  pollex-schaktfri-ledningsfornyelse-sliplining-infodring-pe-segjarn-05

  I en färsk debattartikel ger fem företrädare för branschorganisationen Svenskt Vatten sin syn på den dricksvattenbrist som med jämna mellanrum drabbat det svenska samhället. Det största problemet numera är kapacitetsbrist hos vattenverken, som i många kommuner är byggda på 1960-talet och inte alls är anpassade till dagens vattenbehov. Både forskare och branschorganisationer har under lång tid påtalat behovet av investeringar i större och bättre vattenförsörjning. Artikelförfattarna hävdar att en viktig orsak till samhällets sårbarhet är att politiker på riks- och kommunnivå inte fattat de långsiktiga beslut som behövs. Ändå har dricksvattenutredningen lämna... Läs mer

  21/06 2018

  Nytt forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur

  pollex-schaktfritt-relining-nodig-swagelining-platsforminskade-formpassade-ror-vatten-15-1000

  Under fyra år kommer stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) att satsa 49 miljoner kronor på ett forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur. Man räknar med ytterligare 30 miljoner i medfinansiering från företag, branschorganisationer och myndigheter. Framför allt kommer projektet att fokusera på den infrastruktur som kommunerna ansvarar för, främst VA-system och lokala gatunät. Även infrastruktur i form av vägar och järnvägar kommer att finnas med inom programmet. Programmet, som kommer att ledas av Annika Malm, forskare på RISE, har fyra delområden:  Bedömning av infrastrukturens tillstånd  Prognoser och beslutsstöd  Finansiering o... Läs mer

  12/06 2018

  Ny ordförande har ambitiösa planer för BOS

  mattias-hoglund-bos-schaktfritt-underhall-vatten-1000-px

  Vid föreningens styrelsemöte i maj utsågs Mattias Höglund, VD för Pollex AB, till ny ordförande i BOS. Han efterträder Göran Svensson, NCC. – Vi kommer att genomföra en rad olika aktiviteter under 2018, säger Mattias Höglund. Vi har redan genomfört en framgångsrik medlemsrekrytering, och nu inleder vi en kontinuerlig informationskampanj mot beställare och konsulter för att öka användningen av schaktfri teknik. Långsiktigt vill vi göra schaktfritt till normen. Det som man alltid tänker på i första hand när man skall förnya gamla eller lägga nya ledningar. – Det finns mycket som talar för schaktfri teknik - lägre kostnader, kortare tid, mindre störning av ... Läs mer

  29/11 2016

  Hemsida lanserad

  Idag öppnar BOS hemsida. Mer och fördjupande information om BOS och schaktfria metoder kommer successivt att läggas till. Under FAQ kommer det att byggas upp ett öppet arkiv med vanliga och nyttiga frågor kring allt som rör schaktfritt ledningsbyggande. Hjälp oss gärna att bygga på detta arkiv genom att ställa frågor till oss. Enklaste sättet är att maila någon i styrelsen med en fråga, så ser vi till att den läggs upp. Givetvis kommer alla frågor att hanteras helt anonymt. Vi hoppas att ni i nuläget hittar tillräckligt med information kring BOS för att väcka ett intresse eller hitta rätt väg för att gå vidare med en fråga. Har du kommentarer eller försl... Läs mer

  21/10 2016

  BOS Höstmöte 2016

  Torsdagen 20:e oktober höll BOS sitt första öppna möte, där externa intressenter och potentiella nya medlemmar var inbjudna. Mötet hölls i Sveriges Byggindustriers lokaler i Stockholm. Höstmötet var välbesökt och BOS intresserar många med sina metoder och sitt budskap.Vi fick både intressanta synpunkter och en del frågor som besvarades och vissa som togs med som god input från mötet. BOS siktar på att ha en ny öppen del i samband med vårens stämma. Mer information om detta kommer. Tack till alla som besökte oss och vi hoppas att återse er och många fler på nästa möte!... Läs mer