BOS Höstmöte 2016

Tillbaka till nyheter

BOS Höstmöte 2016

Torsdagen 20:e oktober höll BOS sitt första öppna möte, där externa intressenter och potentiella nya medlemmar var inbjudna. Mötet hölls i Sveriges Byggindustriers lokaler i Stockholm.

Höstmötet var välbesökt och BOS intresserar många med sina metoder och sitt budskap.Vi fick både intressanta synpunkter och en del frågor som besvarades och vissa som togs med som god input från mötet.

BOS siktar på att ha en ny öppen del i samband med vårens stämma. Mer information om detta kommer.

Tack till alla som besökte oss och vi hoppas att återse er och många fler på nästa möte!