Ny ordförande har ambitiösa planer för BOS

Tillbaka till nyheter

Ny ordförande har ambitiösa planer för BOS

mattias-hoglund-bos-schaktfritt-underhall-vatten-1000-px

Vid föreningens styrelsemöte i maj utsågs Mattias Höglund, VD för Pollex AB, till ny ordförande i BOS. Han efterträder Göran Svensson, NCC.

– Vi kommer att genomföra en rad olika aktiviteter under 2018, säger Mattias Höglund. Vi har redan genomfört en framgångsrik medlemsrekrytering, och nu inleder vi en kontinuerlig informationskampanj mot beställare och konsulter för att öka användningen av schaktfri teknik. Långsiktigt vill vi göra schaktfritt till normen. Det som man alltid tänker på i första hand när man skall förnya gamla eller lägga nya ledningar.

– Det finns mycket som talar för schaktfri teknik – lägre kostnader, kortare tid, mindre störning av trafikanter och närboende, mindre utsläpp från tunga fordon, mindre transporter och deponering av schaktmassor o.s.v.

– Något som jag brinner extra mycket för är de otroligt stora miljöbesparingarna i form av minskade CO2-utsläpp som schaktfritt bidrar till, säger Mattias. Om dessa värden hade vägts in som faktiska kostnader skulle de schaktfria teknikerna i alla lägen vara odiskutabelt mycket billigare än grävning. Att vi skall komma hela vägen hit inom överskådlig tid tror jag tyvärr inte är möjligt, men det är något att sträva efter och sikta mot.

– En annan viktig aktivitet under året blir information till nästa generation beslutsfattare, d.v.s. elever vid tekniska skolor. Här kommer vi bland annat att kontakta kursansvariga för att erbjuda exjobb och expertföreläsningar.