Styrelse

Arbetet på BOS bedrivs i föreningsform genom föreningsmöten, arbetsgrupper och styrelse. Föreningsmöten och seminarier är basen för verksamheten. Styrelsen fastställer verksamhets-inriktning och är ansvarig för strategisk planering och föreningens ställningstaganden. Arbetsgrupperna konkretiserar, diskuterar och verkställer.

Mattias Höglund Ordförande

Pollex AB.
Mattias jobbar som VD på Pollex.

Göran Svensson Ledamot

NCC Construction Sverige AB
Göran jobbar som Senior Advisor på NCC.

Johan Blomdahl Ledamot

Styrud Ingenjörsfirma AB.
Johan jobbar som Regionchef på Styrud.

Göran Johansson Ledamot

Avloppsrallarna AB.
Göran jobbar som VD på Avloppsrallarna.

Stefan Indahl Ledamot

Aarsleff Rörteknik AB.
Stefan jobbar som VD på Aarsleff Rörteknik.

Marcus Klang Ledamot

BAB Rörtryckning AB.
Marcus jobbar på BAB.

Rune Johansson Ledamot

VA-Teknik Scandinavia AB.
Rune jobbar som VD på Svatek.
0703-735343