FAQ

Hur blir jag medlem?

Jobbar ni med schaktfria metoder och vill bli medlem i BOS? Då är du välkommen att inkomma med ansökan om medlemskap. Ansökningsformulär hittar du under Bli medlem.

Vad är Schaktfritt?

Schaktfri teknik är ett samlingsnamn för anläggningsarbeten, oftast byggande eller renovering av ledningsnät, som utförs utan schaktning. Fördelarna med schaktfri teknik är att bilister, fotgängare och butiksinnehavare inte störs. Schaktfri teknik ger även ekonomiska fördelar – främst genom att varken schaktning eller spontning behövs. Inte heller krävs återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor eller planteringar.