Nordic Drilling System AB

Tillbaka till resultat

Nordic Drilling System AB

NDS är ett entreprenadföretag som är specialister på schakfritt ledningsbyggande.

Vi har funnits sedan 2001 med basen i Gävle. Vi arbetar över hela Sverige och utför arbetet med hög kvalitet, snabbt och kostnadseffektivt. Vi utför styrda borrningar för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera. Våra kunder är bland andra energibolag, bygg och anläggningsfirmor, vattenbolag och kommuner. Våra främsta metoder är Styrd borrning, Hammarborrning och Jordraket- grundomat. Förutom schaktfritt byggande utför vi även traditionell schaktning för mindre arbeten eller i kombinationer med de båda metoderna.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer. Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar och vi utökar och förnyar vår maskinpark kontinuerligt.

Vår affärsidé är att erbjuda rördrivning till konkurrenskraftigt pris med utpräglat kvalitets- och miljöansvar. Nordic Drilling System väljer alltid teknisk utrustning och främjar metoder och arbetssätt som bidrar till nöjda kunder.

Schaktfria metoder innebär ett mer tidseffektivt arbete med mindre miljöpåverkan.

Kontakta gärna oss för mer information om företaget och våra tjänster!

Atlasgatan 1, 802 86 Gävle
070-3701859