Pollex AB

Tillbaka till resultat

Pollex AB

Pollex vision är att vara en förnyare. Så har det varit i mer än 30 år och så kommer det att vara även i framtiden.  Vår vision är att vara en ledande leverantör av schaktfria tjänster och lösningar under mottot ”Vi gör gamla rör som nya”.  Bland våra kunder finns en majoritet av Sveriges kommuner som vi hjälper att undersöka, rengöra, underhålla och med schaktfria metoder förnya vatten- och avloppsnäten.

En växande marknad är också industrier med egna ledningsnät som regelbundet måste ses över och förnyas. Allt fler industrier inser fördelarna med våra schaktfria lösningar. Störningarna blir minimala och det gäller inte bara på produktionen utan också den omgivande miljön.

Miljön är viktig för oss.  Pollex ambition är att vara med och påverka och förändra på ett sätt som gynnar inte bara våra kunder utan i högsta grad miljön runt omkring oss. Med stor envishet ska vi fortsätta att informera och skapa engagemang för den minskade miljöpåverkan som blir resultatet när man väljer schaktfritt.

Som företag vill vi vara med och ta ett större ansvar för miljön och medmänniskor. Det är något vi försöker jobba med i alla detaljer inom företaget. Allt från vårt partnerskap med WaterAid till vilket miljöavtryck våra inköp och produkter bidrar med.

Rödjans väg 9, 449 34 Nödinge.
0303-33 24 30