TSB Borrentreprenad AB

Tillbaka till resultat

TSB Borrentreprenad AB

TSB är som namnet antyder ett entreprenadföretag specialiserat på borrning i grund, mark och berg.

Vi har sedan starten 1992 haft vår bas i Sollefteå. Vi arbetar över hela landet och då främst i Norrland. Schaktfri borrning utför vi för bl.a. VA, bredband/fiber, el, fjärrvärme med mera. Detta med metoderna styrd borrning, jordraket och styrd hammarborrning. Våra kunder är allt från privatpersoner, bygg och entreprenad, kommuner och landsting, energibolag, vattenbolag och fibernätsbyggare med flera.

Vi utför uppdrag från enstaka borrningar till större projekt och med vår bredd av olika metoder strävar vi alltid efter att erbjuda kunden rätt lösning till rätt pris. Vi är certifierade inom kvalitetsledning, miljö samt arbetsmiljö (ISO 9001, 14001, 18001).

Utöver ovan nämnda borrtyper utför vi även brunnsborrning, kärnborrning, entreprenadborrning såsom grundläggnings- och djupjordningsborrning, filterbrunnar, stagsättning, avlopp och infiltrationer med mera.

Kontakta oss gärna för ditt borrbehov så hjälper vi dig!

Långgatan 5, 881 33 Sollefteå
0620-135 40