Metoder nyförläggning

Metoder nyförläggning

Här får du en kort beskrivning av de olika metoderna för att förlägga nya ledningar med schaktfria tekniker. Under varje metod hittar du en länk till Wikipedia där du kan fördjupa dig ytterligare inom respektive metod.