Metoder renovering

Metoder renovering

Här får du en kort beskrivning av de olika metoderna för att förnya befintliga ledningar med schaktfria tekniker. Under varje metod hittar du en länk till Wikipedia där du kan fördjupa dig ytterligare inom respektive metod.