Årsmöte

Årsmöte

Välkommen till det digitala årsmötet

Branschorganisationen Schaktfritts ordinarie årsmöte genomförs digitalt via Teams den 24/3 mellan 10.00-12.00 Kallelse skickas ut senast 10/3-22

Medlem som önskar att stämman skall behandla en särskild fråga skall skriftligen ha anmält detta till styrelsen senast 4/3-22

Här nedan hittar du länkar till årsmöteshandlingar. De är ännu inte undertecknade men godkända av styrelse, revisor och valberedning. Alla handlingar är även utsända via mail till medlemmarna.

Ingen medlem har inkommit med önskemål om att styrelsen skall behandla en särskild fråga.

Länkar:

Förslag till dagordning

Branschorganisationen Schaktfritt räkenskapsåret 2021

Revisionsberättelse BOS

Valberednings förslag BOS 2022

Förslag till Valberedning BOS

BOS Stadgar antagna 2020-03-17 (1)

Förslag till budget 2022 för Branschföreningen Schaktfritt