Låt oss sätta standarden tillsammans!

Vi är en organisation för schaktfria metoder. Vår tillhörighet i Byggföretagen,ger oss ett väl utvecklat ramverk för hur vi ska agera som väl fungerande bygg- och anläggningsentreprenörer.

Följ med oss in i framtiden

BOS är en kvalitetshöjande branschorganisation för alla oss som verkar inom de schaktfria verksamheterna. I samverkan med organisationer och myndigheter tar vi fram riktlinjer som tillvaratar branschens och beställarnas intressen.
Bli medlem

Låt oss sätta standarden tillsammans!

BOS är en oberoende, nyetablerad organisation som startats för att förbereda branschen för en väsentligt större efterfrågan av schaktfritt i framtiden. Förutom att utveckla marknaden vill vi vara drivande i arbetet med att formalisera AMA-beskrivningar, leveransvillkor, förfrågningsunderlag och upphandlingar. Vår tillhörighet i Byggföretagen, ger oss ett väl utvecklat ramverk för hur vi ska agera som väl fungerande bygg- och anläggningsentreprenörer.

Bli medlem

Välkommen att vara med och utveckla framtidens schakt-fria tekniker! Våra medlemmar är seriösa och ansvarsfulla entreprenörer med en betydande verksamhet inom schaktfria metoder.

Bli medlem

Upphandlingshjälp

Vår uppgift är att ta fram kvalitativa underlag och relevanta beskrivningar för att underlätta för dig som beställare. En del av vårt uppdrag är också att underlätta för branschen genom att ställa rätt krav genom färdiga AMA-koder.

upphandling

Vad är schaktfritt?

Med schaktfritt ledningsbyggande behöver man inte gräva. Vi bygger nya ledningen och förnyar de befintliga. I städer lämpar sig tillvägagångssättet väl eftersom metoden är snabb, resurseffektiv och störningsfri. Dessutom innebär det stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

FAQ
21/02 2024

Intresserad av jobb inom den schaktfria branschen?

Är du intresserad av att arbeta inom den schaktfria branschen, gå då in och titta på fliken medlemsföretag. Där hittar du kontaktuppgifter till alla våra medlemsföretag. Du kan också välj...

21/02 2024

Schaktfritt- ditt första alternativ är temat för BOS anförande på infrakonferensen

BOS deltar i Byggföretagens infrakonferens den 15 mars i Ljungby med tema vattenförsörjning. För BOS kommer  Johan Blomdahl att hålla ett anförande på ca 30 minuter under rubriken ”Schakt...

05/02 2024

Årsmöte 25/3

Välkommen till föreningens digitala årsmöte den 25/3 13.00-14.00 Du som planerar att delta skicka ett mail till bo.lorentzon@byggforetagen.se senast 22/3 så skickar vi en teamslänk till dig ...

12/01 2024

Välkommen till en medlemsförmån!

BOS erbjuder anställda i våra medlemsföretag att delta i en antikorruptions utbildning, genomförd av Institutet Mot Mutor. Utbildningen är ca 2 timmar och genomförs i slutet av februari 2024. ...

03/01 2024

Något du vill ta upp på årsmötet

Du som vill att årsmötet tar upp en speciell fråga måste se till att denna är  styrelsen skriftligen tillhanda senast 6 mars 2024. Lättast gör du det genom att skicka ett mail till bo.lore...

12/12 2023

Hur minska CO2-utsläppen

Titta på videon som konstaterar att det finns ett enkelt sätt att minska CO2- utsläppen i Byggbranschen. David Jirout berättar om den undersökning som företaget Illuminium gjorde på BOS uppdrag...

06/12 2023

Ett gott exempel

Vid senaste Branschrådet hos Byggföretagen uppmärksammades vår satsning på kursen Schaktfritt ledningsbyggande som ett gott exempel på kompetensförsörjning i tuffa tider. Branschrådet är ...

21/11 2023

Nu är det klart

Nu är det klart- David Jacobsson blir huvudlärare för kursen Schaktfritt Ledningsbyggande! Under kursen får du chans att fördjupa dig inom schaktfri teknik genom att lära dig om olika metoder oc...

21/11 2023

Vi har tekniken som krävs för att modernisera och klimatanpassa VA-nätet

Många kommuner behöver en bättre framförhållning i sitt VA-arbete. Nyttja byggkrisen för att modernisera och klimatanpassa underdimensionerade avloppsrör med schaktfri teknik.  Återkommand...

21/02 2022

Schaktfritt viktigaste innovationen inom VA

Om man ska tro resultatet i Svenskt Vattens omröstning om den viktigaste innovationen inom VA så är schaktfri teknik, med lite olika formuleringar och beskrivningar, den allra viktigaste. Schaktfri...

01/02 2022

Välkommen till det digitala årsmötet

Branschorganisationen Schaktfritts ordinarie årsmöte genomförs digitalt via Teams den 24/3 mellan 10.00-12.00 Kallelse skickas ut senast 10/3-22 Medlem som önskar att stämman skall behandla en...

02/07 2021

Nu händer det saker!

Efter en givande workshop om en handlingsplan för BOS så beslutade styrelsen att följande frågor skall prioriteras under 2021 Påverkansarbete för att marknadsföra den schaktfria tekniken ...

14/04 2021

Safe Construction Training

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning - safeconstructiontraining.se - är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Från och med den 1 juli 2021 ä...

14/04 2021

Ordförande har ordet

Till alla er med intresse för schaktfri teknik BOS fortsätter med full kraft att tydliggöra de schaktfria teknikernas förtjänster. Det har säkert inte undgått någon att behovet av schaktfr...

14/04 2021

Påverka arbetet i BOS, en enkätundersökning

Under våren gjordes en enkätundersökning bland BOS medlemmar och potentiella medlemmar. Svarsfrekvensen var ca 30%. Syftet med undersökningen var att den skall vara en källorna för styrelsen n...

12/03 2021

Får man utföra reliningsarbeten utan att söka tillstånd från Trafikverket?

Huvudregeln är enligt 44 § 1 st. väglagen att arbeten på en redan dragen ledning inom ett vägområde kräver tillstånd från väghållningsmyndigheten, dvs Trafikverket. Vägområdet utgörs i s...

12/03 2021

Årsmöte

Den 24 mars har vår förening årsmöte Vi startar efter lunch med ett block med matnyttig och affärsdrivande information. Experter från Sinfra  (https://sinfra.se/ ) och Havs- och Vattenmyndig...

22/02 2021

Strategi för effektiv och hållbar vattenhushållning

Näringsdepartementet har publicerat ett pressmeddelande om att man skall ta fram en strategi för effektiv och hållbar vatten hushållning. Vatten är en begränsad resurs och en grundläggande f...

12/01 2021

Medlemskapet är en kvalitetsstämpel

Sedan i somras är Horisonterra ny medlem i BOS. – Schaktfritt är en relativt liten bransch och jag tror att det behövs en organisation som kan samla styrkorna och arbeta för vårt gemensamma ...

12/01 2021

En organisation ger trygghet – TSB Borrentreprenad

– För oss är medlemskapet i BOS viktigt då det behövs en branschorganisation som arbetar för gemensamma regelverk, standarder och utbildningar kring schaktfri teknik. Det säger Caroline Edb...

05/11 2020

Schaktfritt en del av lösningen för Sveriges vattenförsörjning

– De senaste årens återkommande torka har visat oss att vatten inte är en oändlig resurs. Vi delar alla på det. Industrin tar ut nästan 70 procent av allt vatten som används i Sverige och hä...

09/10 2020

Ramavtal med Sinfra ger enklare avrop för ledningsägare

Genom inköpscentralen Sinfra avropar offentliga aktörer snabbt och enkelt tjänster och teknik inom försörjningssektorn. Sedan i våras är ett antal av BOS medlemmar inom ledningsunderhåll och l...

15/08 2018

Återställning efter grävning fyra gånger dyrare i Borås

Alla vet att grävningsarbeten i asfalterade gator och vägar förr eller senare genererar sättningar som måste lagas. Nu har Borås kommun tagit fram kalkyler på den verkliga kostnaden och som fö...

04/07 2018

Så kan transporter vid ledningsarbeten minska med 90%

När den omdiskuterade Västlänken byggs ska uppemot 4 miljoner kubikmeter schakt- och sprängmassor transporteras genom centrala Göteborg. Mängder av lastbilar kommer under flera år att korka ig...

29/06 2018

Svenskt Vatten slår larm om vattenbristen i Sverige

I en färsk debattartikel ger fem företrädare för branschorganisationen Svenskt Vatten sin syn på den dricksvattenbrist som med jämna mellanrum drabbat det svenska samhället. Det största proble...

21/06 2018

Nytt forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur

Under fyra år kommer stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) att satsa 49 miljoner kronor på ett forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur. Man räknar med ytterligare 30 miljo...