Välkommen till det digitala årsmötet

Tillbaka till nyheter

Välkommen till det digitala årsmötet

Branschorganisationen Schaktfritts ordinarie årsmöte genomförs digitalt via Teams den 24/3 mellan 10.00-12.00 Kallelse skickas ut senast 10/3-22

Medlem som önskar att stämman skall behandla en särskild fråga skall skriftligen ha anmält detta till styrelsen senast 4/3-22

Mer info kommer att publiceras här på hemsidan inom kort