Medlemsföretag

Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik AB är marknadsledande inom schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastighet. Med bred kompetens och lång erfarenhet tillhandahåller vi all tillgänglig teknik för att lösa stora och små uppdrag. Vi fokuserar på att minska vår miljöpåverkan, energikonsumtion och utsläpp av koldioxid. Vi utvecklar våra egna produkter och processer, använder modern utrustning och planerar projekt så att de förbrukar minsta möjliga energi. Det gör att vi kan skapa miljövinster, hållbara resultat och minimal påverkan på miljön.
Teknologin och materialen, flexibla foder, för att förnya ledningar har utvecklats vid Aarsleffs egna laboratorier och testats för att hålla i 100 år. Vi har över 35 års gedigen kompetens och erfarenhet av komplicerade och klimatsmarta renoveringsprojekt av ledningssystem över hela världen.
Symmetrivägen 29, 196 37 Kungsängen
08-594 764 00

Avloppsrallarna AB

Avloppsrallarna är ett företag som arbetar med schaktfri ledningsrenovering huvudsakligen i kommunala självfallsledningar och nedstigningsbrunnar.
Vi relinar med flexibelt foder, Saertex liner. Fogtätar ledningar, Renoverar nedstigningsbunnar med cementsprutning, Filmar och fräser i ledningar med robotar.
Fjärås Industriväg 13 439 74 Fjärås
+46(0)300 136 00

BAB Rörtryckning AB

BAB Rörtryckning är Sveriges mest kompletta, och ledande företag inom schaktfritt ledningsbyggande. Vi erbjuder våra kunder stort kunnande, lång erfarenhet och kompetent personal. Vi har under 40 år tagit våra kunder genom allt, under allt.
Exportgatan 5, 422 46 Hisings Backa
031-513095

Horisonterra AB

Horisonterra arbetar med borrning över hela landet. Vare sig det gäller ett akutjobb när ni kört fast eller en planerad borrning så är vi företaget för dig. I dag är borrning ett snabbt sätt att dra ledningar, utan onödiga schaktmassor. Det tjänar både ni och miljön på.
Tack vara lång erfarenhet och rätt utrustning klarar vi de flesta situationer – inom bestämda tidsramar och givna budgetar.
Gammelstillavägen 109 813 94 Torsåker

JW Brunnsborrning AB

JW Brunnsborrning AB är en av de största företagen inom schaktfri borrning i Sverige. Vi har sedan 2002 hjälp våra kunder med både stora och små projekt. Kontor och verkstad finns i Sundsvall där vi även har egen tillverkning av utrustning för att kunna hjälpa våra kunder på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi är även verksamma inom brunns- och energiborrning.
Krånge 129 85592 Kovland

Nordic Drilling System AB

Nds är specialister inom styrd borrning för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera.
Vi har funnits sedan 2001 med basen i Gävle. Vi arbetar över hela Sverige och utför arbetet med hög kvalitet, snabbt och kostnadseffektivt. Förutom schaktfritt byggande utför vi även traditionell schaktning för mindre arbeten eller i kombinationer med de båda metoderna.
Atlasgatan 1, 802 86 Gävle

Pollex AB

Vi förnyar, rensar och utreder de större ledningarna i mark och hos industrier.
Vi underhåller och förnyar samhällets dolda infrastruktur – vatten och avlopp. Den syns inte, men alla använder den! Vi är specialister på underhåll samt schaktfria metoder.
I mark jobbar vi med schaktfri ledningsförnyelse och underhåll inom området Vatten- och Avloppsteknik. Vi rensar och renoverar ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri.
Pollex vision är att vara en förnyare. Vår ambition är att vara med och påverka och förändra på ett sätt som inte bara gynnar våra kunder utan i högsta grad också miljön runt omkring oss.
Rödjans väg 9, 449 34 Nödinge.
0303-33 24 30

Railcare Lining AB

Railcare Lining AB är specialister på renovering av väg och järnvägstrummor med minimal störning av trafiken.
Vi arbetar i hela Sverige och har varit verksamma sedan 2003.
Vi har erfarenhet från installationer i krävande väg och järnvägsmiljöer, med rätt utbildad personal.
Näsuddsvägen 10, 932 33 Skelleftehamn
0910-438800

Styrud Ingenjörsfirma AB

Styrud arbetar med nyanläggning och har kompetens och utrustning för schaktfritt ledningsbygge i praktiskt taget alla förhållanden. Uppdragen varierar från stora, komplexa entreprenader och helhetslösningar till snabba, enkla borrprojekt.
Industrivägen 53, 433 61 Sävedalen.
031-336 78 50

Svatek AB

Svatek AB är ett specialistföretag inom området schaktfri ledningsförnyelse av tryck- och självfallsledningar. Våra huvudmetoder -Formpassade fabrikstillverkade PE- och PVC rör och flexibelt kevlararmerat tryckrör - klarar merparten av alla renoveringsprojekt.
Svatek AB kan utför entreprenaderna under alla olika förekommande entreprenad former
Odenslanda, 355 94 Vederslöv
0470 – 730 130

TSB Borrentreprenad AB

TSB utför schaktfri borrning och tryckning för VA, el, fiber, fjärrvärme med mera.
Företaget grundades 1992 med bas i Sollefteå där vi fortfarande är stationerade. Sedan 2006 erbjuder vi även schaktfritt som en av våra många borrtjänster. Vi utför arbeten främst i Norrland men täcker hela landet. Utöver detta utför vi bl.a. brunns-, kärn- och entreprenadborrning.
Långgatan 5, 881 33 Sollefteå
0620-135 40