Medlemskap

Som medlem i BOS är du en viktig del i att forma framtidens schaktfria tekniker. Vi välkomnar alla branschens intressenter till branschöverskridande diskussioner om kvalitativt utförande. Våra medlemmar är seriösa och ansvarsfulla entreprenörer med en betydande verksamhet inom schaktfria metoder. Tillsammans väcker vi viktiga frågor, sätter gemensamma standarder och påverkar utvecklingen.

Vår mission

Att vara en öppen, oberoende, kvalitetshöjande och säkrande funktion som i samarbete med organisationer och myndigheter tillvaratar branschens och beställarnas intressen. Att tillsammans med våra medlemmar verka för god etik, en hög standard på teknisk utförandekompetens, god dokumentation, säkerhet och utbildning. Genom detta kommer vi också att utveckla marknaden vidare.