Några ord från ordföranden

Hej kära entusiaster för schaktfri teknik,

 

Det är med stor glädje och engagemang som jag nu övertar ordföranderollen på Branschorganisationen schaktfritt, och jag ser fram emot att fortsätta det viktiga arbetet med att driva fram schaktfria teknikers fördelar.

Vår Mission: BOS står starkt i att representera specialiserade entreprenörer som inte bara utför uppdrag utan också utvecklar och implementerar schaktfria tekniker för att säkerställa kritiska samhällsfunktioner. Våra leveranser, som i regel är helt schaktfria eller med minimalt inslag av schakt, erbjuder inte bara praktiska fördelar utan har också en positiv inverkan på vår miljö, särskilt sett ur ett CO2-belastningsperspektiv.

Fokus på Säkerhet och Arbetsmiljö: I BOS sätter vi säkerheten i arbetsmiljön högst på vår agenda. Genom att främja säkra arbetsmetoder och kontinuerligt förbättra våra säkerhetsstandarder strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ kan känna sig trygg och skyddad. Vår prioritet är inte bara att uppfylla kraven utan att överskrida dem, vilket skapar en säker plats för våra medlemmar och deras anställda.

Miljömedvetenhet för en Grönare Framtid: Vi är medvetna om den påverkan vår bransch har på miljön, och vi tar aktivt initiativ för att minimera den. Våra schaktfria tekniker bidrar inte bara till säker arbetsmiljö och hög kvalitet utan har också en positiv inverkan på miljön. Genom att erbjuda lösningar med minimal miljöpåverkan strävar vi efter att vara en del av lösningen för en grönare framtid.

Kvalitet som Grundsten för Hållbar Utveckling: Vår strävan efter hög kvalitet genomsyrar allt vi gör. Vi upprätthåller strikta standarder och kontinuerligt utvecklar våra medlemmars kompetens för att vara ledande inom branschen. Denna höga kvalitet är inte bara en försäkran om överlägsna tjänster och produkter, utan också ett viktigt bidrag till en hållbar framtid. Vi vill vara förebilder inom branschen och visa att hög kvalitet och hållbarhet går hand i hand.

Utbildningsinitiativ för Framtidens byggare: För att möta det ökande intresset och behovet av kunskap om schaktfri teknik, är jag stolt över att meddela att Vi lanserat en specialdesignad kurs. Denna kurs erbjuder möjligheter att fördjupa sig i schaktfria tekniker och är utformad för att möta det växande intresset för området. Vi tror att denna kurs kommer att vara en viktig resurs för våra medlemmar och övriga intressenter som strävar efter att vara ledande inom schaktfri teknik.

Vi är stolta över att vara organiserade inom Byggföretagen och aktivt följer arbetet för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. För att uppnå detta mål krävs en attraktiv, sund och säker bransch – en framtidssäker sektor i konstant utveckling med ett gott anseende.

Ser fram emot att tillsammans med er forma en hållbar och framgångsrik framtid!

Vänliga hälsningar,

Johan Blomdahl, Ordförande, Branschorganisationen Schaktfritt