Schaktfritt

Schaktfri teknik är ett samlingsnamn för anläggningsarbeten, oftast byggande eller renovering av ledningsnät, som utförs utan schaktning. Fördelarna med schaktfri teknik är att bilister, fotgängare och butiksinnehavare inte störs. Schaktfri teknik ger även ekonomiska fördelar – främst genom att varken schaktning eller spontning behövs. Inte heller krävs återställande av asfalt, stensättningar, gräsmattor eller planteringar.

Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning.