Kom igång

Har man inte lång erfaranhet av schaktfritt själv, så kan det vara ett hinder till att komma igång med sina schaktfria projekt. Det vill vi ändra på. Att välja schaktfritt skall vara lika enkelt och självklart som att schakta eller asfaltera.

Vi kommer hela tiden att uppdatera vår hemsida för att hjälpa dig på vägen. Vi kommer att utveckla vår FAQ-del där du skall kunna få svar på många frågor. Vi kommer även att arbeta fram förfrågningsunderlag för våra metoder som kommer vara tillgängliga här på hemsidan. Dessa kommer tas fram i samarbete med andra aktörer i branschen, så som konsulter och branschföreningar.