Svatek AB

Tillbaka till resultat

Svatek AB

VA-Teknik Scandinavia är ett specialistföretag inom området schaktfria renoveringsmetoder av tryck- och självfallsledningar. Våra huvudmetoder – Formpassade rör och Kevlarförstärkt tryckslang –  klarar merparten av alla renoveringsprojekt

Odenslanda, 355 94 Vederslöv
0470 – 730 130