Medlemsföretag

Sökresultat: renovering - Rensa!

Pollex AB

Vi förnyar, rensar och provar rör i mark och fastighet. Vi underhåller och förnyar samhällets dolda infrastruktur – vatten, avlopp och ventilation. Den syns inte, men alla använder den!
Vi är specialister på underhåll samt schakt- och rivningsfria metoder. I mark jobbar vi med schaktfri ledningsförnyelse och underhåll inom området Vatten- och Avloppsteknik. Vi rensar och renoverar ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri. I fastighet jobbar vi med rivningsfri kanaltätning av ventilation samt varmvattencirkulation.
Rödjans väg 9, 449 34 Nödinge.
0303-33 24 30

NCC Sverige AB

På NCC finns alla kompetenser och ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse under ett tak. Vi arbetar med allt från helhetslösningar till korta mindre arbeten där vi alltid kan hjälpa dig att välja den bästa lösningen för just ditt projekt.
Herrjärva Torg 4, 170 67 Solna
08-585 510 00

Svatek AB

Svatek AB är ett specialistföretag inom området schaktfri ledningsförnyelse av tryck- och självfallsledningar. Våra huvudmetoder -Formpassade fabrikstillverkade PE- och PVC rör och flexibelt kevlararmerat tryckrör - klarar merparten av alla renoveringsprojekt.
Svatek AB kan utför entreprenaderna under alla olika förekommande entreprenad former
Odenslanda, 355 94 Vederslöv
0470 – 730 130

Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik AB är ett starkt specialiserat företag för schaktfri ledningsförnyelse.
Med bred kompetens och lång erfarenhet tillhandahåller vi all tillgänglig teknik för att lösa stora och små uppdrag.
Symmetrivägen 29, 196 37 Kungsängen
08-594 764 00

Railcare Lining AB

Railcare Lining AB är specialister på renovering av väg och järnvägstrummor med minimal störning av trafiken.
Vi arbetar i hela Sverige och har varit verksamma sedan 2003.
Vi har erfarenhet från installationer i krävande väg och järnvägsmiljöer, med rätt utbildad personal.
Näsuddsvägen 10, 932 33 Skelleftehamn
0910-438800

Swoosh Miljöföretaget i Umeå AB

Swoosh är ett modernt miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom sanering, stamrenovering, högtrycksspolning, inspektion, rådgivning och förebyggande åtgärder. Vi täcker hela Norrland plus Mälardalen. Våra uppdragsgivare är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll.
Lärlingsgatan 18, 904 22 Umeå
090-188080

Avloppsrallarna AB

Avloppsrallarna är ett företag som arbetar med schaktfri ledningsrenovering huvudsakligen i kommunala självfallsledningar och nedstigningsbrunnar.
Vi relinar med flexibelt foder, Saertex liner. Fogtätar ledningar, Renoverar nedstigningsbunnar med cementsprutning, Filmar och fräser i ledningar med robotar.
Fjärås Industriväg 13 439 74 Fjärås
+46(0)300 136 00