Medlemsföretag

Sökresultat: renovering - Rensa!

Aarsleff Rörteknik AB

Aarsleff Rörteknik AB är marknadsledande inom schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastighet. Med bred kompetens och lång erfarenhet tillhandahåller vi all tillgänglig teknik för att lösa stora och små uppdrag. Vi fokuserar på att minska vår miljöpåverkan, energikonsumtion och utsläpp av koldioxid. Vi utvecklar våra egna produkter och processer, använder modern utrustning och planerar projekt så att de förbrukar minsta möjliga energi. Det gör att vi kan skapa miljövinster, hållbara resultat och minimal påverkan på miljön.
Teknologin och materialen, flexibla foder, för att förnya ledningar har utvecklats vid Aarsleffs egna laboratorier och testats för att hålla i 100 år. Vi har över 35 års gedigen kompetens och erfarenhet av komplicerade och klimatsmarta renoveringsprojekt av ledningssystem över hela världen.
Symmetrivägen 29, 196 37 Kungsängen
08-594 764 00

Avloppsrallarna AB

Avloppsrallarna är ett företag som arbetar med schaktfri ledningsrenovering huvudsakligen i kommunala självfallsledningar och nedstigningsbrunnar.
Vi relinar med flexibelt foder, Saertex liner. Fogtätar ledningar, Renoverar nedstigningsbunnar med cementsprutning, Filmar och fräser i ledningar med robotar.
Fjärås Industriväg 13 439 74 Fjärås
+46(0)300 136 00

Pollex AB

Vi förnyar, rensar och utreder de större ledningarna i mark och hos industrier.
Vi underhåller och förnyar samhällets dolda infrastruktur – vatten och avlopp. Den syns inte, men alla använder den! Vi är specialister på underhåll samt schaktfria metoder.
I mark jobbar vi med schaktfri ledningsförnyelse och underhåll inom området Vatten- och Avloppsteknik. Vi rensar och renoverar ledningar för dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, gas och industri.
Pollex vision är att vara en förnyare. Vår ambition är att vara med och påverka och förändra på ett sätt som inte bara gynnar våra kunder utan i högsta grad också miljön runt omkring oss.
Rödjans väg 9, 449 34 Nödinge.
0303-33 24 30

Railcare Lining AB

Railcare Lining AB är specialister på renovering av väg och järnvägstrummor med minimal störning av trafiken.
Vi arbetar i hela Sverige och har varit verksamma sedan 2003.
Vi har erfarenhet från installationer i krävande väg och järnvägsmiljöer, med rätt utbildad personal.
Näsuddsvägen 10, 932 33 Skelleftehamn
0910-438800

Svatek AB

Svatek AB är ett specialistföretag inom området schaktfri ledningsförnyelse av tryck- och självfallsledningar. Våra huvudmetoder -Formpassade fabrikstillverkade PE- och PVC rör och flexibelt kevlararmerat tryckrör - klarar merparten av alla renoveringsprojekt.
Svatek AB kan utför entreprenaderna under alla olika förekommande entreprenad former
Odenslanda, 355 94 Vederslöv
0470 – 730 130