Medlemsföretag

Sökresultat: nyanlaggning - Rensa!

BAB Rörtryckning AB

BAB Rörtryckning är Sveriges mest kompletta, och ledande företag inom schaktfritt ledningsbyggande. Vi erbjuder våra kunder stort kunnande, lång erfarenhet och kompetent personal. Vi har under 40 år tagit våra kunder genom allt, under allt.
Exportgatan 5, 422 46 Hisings Backa
031-513095

Nordic Drilling System AB

Nds är specialister inom styrd borrning för vatten, avlopp, elkablar, bredband, fjärrvärme med mera.
Vi har funnits sedan 2001 med basen i Gävle. Vi arbetar över hela Sverige och utför arbetet med hög kvalitet, snabbt och kostnadseffektivt. Förutom schaktfritt byggande utför vi även traditionell schaktning för mindre arbeten eller i kombinationer med de båda metoderna.
Atlasgatan 1, 802 86 Gävle

Styrud Ingenjörsfirma AB

Styrud arbetar med nyanläggning och har kompetens och utrustning för schaktfritt ledningsbygge i praktiskt taget alla förhållanden. Uppdragen varierar från stora, komplexa entreprenader och helhetslösningar till snabba, enkla borrprojekt.
Industrivägen 53, 433 61 Sävedalen.
031-336 78 50