Påverka arbetet i BOS, en enkätundersökning

Tillbaka till nyheter

Påverka arbetet i BOS, en enkätundersökning

Under våren gjordes en enkätundersökning bland BOS medlemmar och potentiella medlemmar.
Svarsfrekvensen var ca 30%.
Syftet med undersökningen var att den skall vara en källorna för styrelsen när den skapar en handlingsplan för 2021

Enkät årsmötet BOS