Nu händer det saker!

Tillbaka till nyheter

Nu händer det saker!

Efter en givande workshop om en handlingsplan för BOS så beslutade styrelsen att följande frågor skall prioriteras under 2021

  • Påverkansarbete för att marknadsföra den schaktfria tekniken

Mattias Höglund, Pollex är sammankallande i den här gruppen.

  •    Kompetensförsörjning/Utbildning

Maria Zimdahl, NCC är den som leder den här gruppen

  • Arbetsmiljö/Säkerhet

Ledare för den här gruppen är Stefan Indahl, Aarsleff

Övriga styrelsemedlemmar har också valt någon av grupperna för att under året jobba med dessa frågor.

Du som är intresserad av att bidra med din kunskap och dina åsikter kontakta någon av de personer som nämns ovan så kommer du att bli kallad till teamsmöte.

Du når ansvariga genom att skicka ett mail till Förnamn.Efternamn@foretag.se

En skön sommar önskar BOS-styrelse er alla