Nytt forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur

Tillbaka till nyheter

Nytt forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur

Under fyra år kommer stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) att satsa 49 miljoner kronor på ett forskningsprojekt kring underhåll av infrastruktur. Man räknar med ytterligare 30 miljoner i medfinansiering från företag, branschorganisationer och myndigheter.

Framför allt kommer projektet att fokusera på den infrastruktur som kommunerna ansvarar för, främst VA-system och lokala gatunät. Även infrastruktur i form av vägar och järnvägar kommer att finnas med inom programmet.

Programmet, som kommer att ledas av Annika Malm, forskare på RISE, har fyra delområden:

  •  Bedömning av infrastrukturens tillstånd
  •  Prognoser och beslutsstöd
  •  Finansiering och affärsmodeller
  •  Organisation och processer

pollex-relining-ppr-fjarrvarme-mod

Schaktfria tekniker är en viktig del i förnyelsen och byggnationen av ledningsnät under mark, såsom vatten, avlopp, el och fjärrvärme. Här förnyas en gammal ledning helt utan att påverka trafik och infrastruktur ovan mark.

Ett av målen med programmet är att ge kommuner och VA-verksamheter bättre beslutsunderlag bl.a. när det gäller utnyttjandet av ny teknik. Underhållsbehovet framöver är enormt och därför är det viktigt för hela samhällsekonomin att arbetet bedrivs effektivt och säkert.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har funnits sedan 1993. Stiftelsen stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Varje år investerar stiftelsen cirka 200 miljoner i olika forskningssatsningar. Alla forskningsresultat är offentliga och därmed tillgängliga för alla.