Återställning efter grävning fyra gånger dyrare i Borås

Tillbaka till nyheter

Återställning efter grävning fyra gånger dyrare i Borås

Alla vet att grävningsarbeten i asfalterade gator och vägar förr eller senare genererar sättningar som måste lagas. Nu har Borås kommun tagit fram kalkyler på den verkliga kostnaden och som följd av detta höjt sin normaldebitering för efterlagning av asfalt med 35 procent.

Det är den omfattande fiberutbyggnaden som gjort att Borås kommun fått upp ögonen för den höjda kostnaden. Tidigare har man som många andra alltid försökt samordna asfalteringsarbetena, men fiberutbyggnaden har inneburit att kalkylerna har överskridits rejält. Ett normalår asfalterar kommunen cirka 16 000 kvm, men förra året blev motsvarande siffra hela 128 000 kvm.

När nylagd asfalt måste grävas upp och efterlagas kommer kommunen att tillämpa en ännu tuffare prissättning, som i praktiken kommer att innebära en prishöjning med mer än 400 procent.

Den kraftiga prisökningen har bland annat fått kommunens egen fiberoperatör Borås Elnät att stoppa all fortsatt fiberutbyggnad.

Vissa ledningsarbeten måste självklart göras  på det traditionella sättet med grävning, men med schaktfria tekniker kan både kommuner och fiberentreprenörer drastiskt sänka kostnader och behov av efterarbeten