Ordförande har ordet

Tillbaka till nyheter

Ordförande har ordet

Till alla er med intresse för schaktfri teknik

BOS fortsätter med full kraft att tydliggöra de schaktfria teknikernas förtjänster.
Det har säkert inte undgått någon att behovet av schaktfri teknik är mycket stort.
BOS representerar de specialiserade entreprenörer som utför uppdrag, utvecklar teknikerna och bidrar till att säkerställa samhällsviktiga funktioner.

Våra leveranser är i regel helt schaktfria eller med ett minimalt inslag av schakt. Det innebär att entreprenaderna har många fördelar, inte minst ur ett CO2-belastningsperspektiv.
De lösningar vi företräder visar bra resultat vid test och kontroll.  Vi kommer fortsatt att bidra till en utveckling av kontroller som säkerställer prestanda och funktion i våra leveranser.

Vi vet att många vill lära sig mer om schaktfri ledningsförnyelse och de schaktfria teknikerna, därför har vi beslutat att tillhandahålla utbildningsmaterial för teknikområdet. BOS avser att på vetenskaplig grund kontinuerligt uppdatera utbildningsmaterialet eftersom teknikområdet befinner sig i ständig utveckling.

Vi är organiserade inom Byggföretagen och följer givetvis arbetet med ett ha?llbart samha?llsbyggande i va?rldsklass. För att nå dit krävs att branschen är attraktiv, sund och sa?ker – en framtidsbransch i sta?ndig utveckling med gott anseende.

Stefan Indahl, ordförande BOS