Så kan transporter vid ledningsarbeten minska med 90%

Tillbaka till nyheter

Så kan transporter vid ledningsarbeten minska med 90%

När den omdiskuterade Västlänken byggs ska uppemot 4 miljoner kubikmeter schakt- och sprängmassor transporteras genom centrala Göteborg. Mängder av lastbilar kommer under flera år att korka igen gatorna och orsaka stora utsläpp av koldioxid och skadliga partiklar. Det är inte så förvånande att motståndet är så stort att den politiska kartan i Göteborg ritats om.

Vad man inte tänker på är att exakt samma sak händer varje dag, året runt, i alla svenska samhällen och överallt där VA-ledningar, elkablar, fjärrvärme och bredbandsnät byggs och renoveras.

Trots att det finns schaktfria metoder som minskar transporter av schakt- och återfyllnadsmassor med uppemot 90% så håller nätägare av alla slag fast vid gammaldags schaktning. Och trots att man vet att schaktfri teknik även reducerar de miljöskadliga utsläppen lika mycket.

Transporterna, framför allt i städer och andra tätorter, orsakar också bilköer som orsakar ännu mer utsläpp. Transporterna stör också skolor, närboende, butiker och alla som rör sig i gatumiljön.

Vi medlemmar i BOS, som arbetar för en ökad användning av schaktfri teknik, uppmanar alla som planerar, projekterar och köper ledningsbyggnad och ledningsunderhåll att alltid tänka schaktfritt i första hand. Det ger inte bara vinster för miljön, utan också rejäla besparingar, stora tidsvinster samt en rad tekniska fördelar.

 

bos-medlemmar-schaktfritt-180626

BOS elva medlemsföretag. Idag är de största företagen inom schaktfritt ledningsbyggande medlemmar i BOS, men vi har en kontinuerlig tillökning och välkomnar fler medlemmar.