Något du vill ta upp på årsmötet

Tillbaka till nyheter

Något du vill ta upp på årsmötet

Du som vill att årsmötet tar upp en speciell fråga måste se till att denna är  styrelsen skriftligen tillhanda senast 6 mars 2024.

Lättast gör du det genom att skicka ett mail till bo.lorentzon@byggforetagen.se och i ämnesraden skriver ”BOS Årsmöte”