Välkommen till en medlemsförmån!

Tillbaka till nyheter

Välkommen till en medlemsförmån!

BOS erbjuder anställda i våra medlemsföretag att delta i en antikorruptions utbildning, genomförd av Institutet Mot Mutor. Utbildningen är ca 2 timmar och genomförs i slutet av februari 2024.

Ni bestämmer själva hur många som skall genomgå utbildningen från ert företag och utbildningen är gratis för alla deltagare, men kolla med din chef att det är ok

Områden som kommer att tas upp under utbildningen är exempelvis:

  • Vad gör IMM och hur kan de hjälpa till?
  • Vad är korruption och mutor och varför ska vi bry oss?
  • Hur ser korruption ut i Sverige?
  • Var finns riskerna och när bör det resas varningsflaggor?
  • Mutbrott – vad säger lagstiftningen och praxis?
  • Hur ska man tänka och navigera i gråzoner för att inte riskera att agera fel?
  • Hur kan en organisation arbeta förbyggande mot korruption?
  • Möjlighet till frågor finns under hela kursen.

 

Kursdatum:          29 februari 2024

Tid:                           08.30-10.15

Var:                          Digitalt via Teams

Kostnad:               0 kronor per deltagare

Utbildare:             Parul Sharma, Tf Generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

Anmälan:            Skicka ett mejl senast 22 februari till bo.lorentzon@byggforetagen.se 

Länk :                   Sänds ut via mail efter den 22 februari till de som anmält intresse