Styrelse

Arbetet på BOS bedrivs i föreningsform genom föreningsmöten, arbetsgrupper och styrelse. Föreningsmöten och seminarier är basen för verksamheten. Styrelsen fastställer verksamhets-inriktning och är ansvarig för strategisk planering och föreningens ställningstaganden. Arbetsgrupperna konkretiserar, diskuterar och verkställer.

Johan Blomdahl Ordförande

Johan arbetar på Styrud som Regionchef sydväst
031 336 78 50 vx

Rune Johansson Kassör

VA-Teknik Scandinavia AB.
Rune jobbar som Senior Adviser på Svatek.
0703-735343

Stefan Indahl Ledamot

Aarsleff Rörteknik AB.
Stefan jobbar som Senior Adviser på Aarsleff Rörteknik.

Mattias Höglund Ledamot

Pollex AB.
Mattias jobbar som VD på Pollex.

Göran Johansson Ledamot

Avloppsrallarna AB.
Göran jobbar som VD på Avloppsrallarna.

Amelie Lund Ledamot

Amelie jobbar som verksamhetssamordnare på BAB Rörtryckning AB .
+4631513095