Styrelse

Arbetet på BOS bedrivs i föreningsform genom föreningsmöten, arbetsgrupper och styrelse. Föreningsmöten och seminarier är basen för verksamheten. Styrelsen fastställer verksamhets-inriktning och är ansvarig för strategisk planering och föreningens ställningstaganden. Arbetsgrupperna konkretiserar, diskuterar och verkställer.

Stefan Indahl Ordförande

Aarsleff Rörteknik AB.
Stefan jobbar som VD på Aarsleff Rörteknik.

Kim Granell Vice ordförande

Arbetar som projektledare på Styrud

Rune Johansson Kassör

VA-Teknik Scandinavia AB.
Rune jobbar som VD på Svatek.
0703-735343

Maria Zimdahl Ledamot

Maria arbetar som regionchef på NCC

Mattias Höglund Ledamot

Pollex AB.
Mattias jobbar som VD på Pollex.

Göran Johansson Ledamot

Avloppsrallarna AB.
Göran jobbar som VD på Avloppsrallarna.

Amelie Lund Ledamot

Amelie jobbar som verksamhetssamordnare på BAB Rörtryckning AB .
+4631513095